Medium Plus 2

Parametry oferty


Miesięczna składka

19,99 zł

Roczna składka

239.88 złMienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju ?
50 000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
5 000 zł
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
1 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ?
50 000 zł
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju ?
Tak
Świadczenia assistance ?
Opcja Standard

Wybierz inną ofertę

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania zapewnia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Ubezpieczającym jest Roxwell Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Ubezpieczony to Ty czyli osoba, na rachunek której Ubezpieczający zawarł Umowę ubezpieczenia.

Ten wariant zapewnia ochronę mieszkania (w budynku wielomieszkaniowym), ochronę pomieszczenia przynależnego (np. komórkę lokatorską) oraz ochronę szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim (OC) np. zalanie mieszkania sąsiada. Dodatkowo został wyposażony w świadczenie assistance w opcji Standard.

W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczony, czyli Ty, uprawniony jest do żądania należnego odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczyciela (ERGO Hestia).

Adres korespondencyjny:

Multibezpiecznie Sp. z o.o.,
ul. Stefana Batorego 28-32
81-366 Gdynia

Mapa serwisu:
Zamów
rozmowę