Podstawowy Plus 2

Parametry oferty


Miesięczna składka

9,99 zł

Roczna składka

119.88 zł



Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju ?
10 000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
1 000 zł
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
1 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ?
Brak
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju ?
Brak
Świadczenia assistance ?
Brak

Wybierz inną ofertę

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania zapewnia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Ubezpieczającym jest Roxwell Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Ubezpieczony to Ty, czyli osoba, na rachunek której Ubezpieczający zawarł Umowę ubezpieczenia.

Ten wariant polecany jest osobom, które chcą podstawowej ochrony mieszkania (w budynku wielomieszkaniowym) w bardzo atrakcyjnej cenie 9,99 zł miesięcznie.

W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczony, czyli Ty, uprawniony jest do żądania należnego odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczyciela (ERGO Hestia).

Adres korespondencyjny:

Multibezpiecznie Sp. z o.o.,
ul. Stefana Batorego 28-32
81-366 Gdynia

Mapa serwisu:
Zamów
rozmowę