Twoje dane

Pozwól nam przetwarzać Twoje dane

 Nota informacyjna: PDF

Powyższa nota zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach osób, których dane są przetwarzane.

Oświadczenie:

Pamiętaj! Szczegóły zamówienia potwierdzi z Tobą nasz konsultant. Wysłanie zgłoszenia online nie skutkuje zawarciem umowy

Wybrana oferta

Podstawowy Plus 2

Miesięczna składka

9,99 zł

Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju
10 000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
1 000 zł
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
1 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Brak
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju
Brak
Świadczenia assistance
Brak
Adres korenspondencyjny:

Roxwell Investments Sp. z o.o.,
ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia

Mapa serwisu:
Zamów
rozmowę