Twoje dane

Pozwól nam przetwarzać Twoje dane

 Nota informacyjna: PDF

Powyższa nota zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach osób, których dane są przetwarzane.

Oświadczenie:

Pamiętaj! Szczegóły zamówienia potwierdzi z Tobą nasz konsultant. Wysłanie zgłoszenia online nie skutkuje zawarciem umowy

Wybrana oferta

Super Promo 2

Miesięczna składka

15,99 zł

Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju
40 000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
2 000 zł
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
1 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
50 000 zł
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju
Tak
Świadczenia assistance
Opcja Standard
Zamów
rozmowę