Dane ubezpieczonego

Adres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia:

na okres jednego roku

Pozwól nam przetwarzać Twoje dane

Wyrażam zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową wskazanego lokalu mieszkalnego zgodnie z wybranym wariantem w ramach Umowy generalnej ubezpieczenia nr CAUG/008/17/BBIUM zawartej przez Roxwell Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia („Ubezpieczającym”) z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot („Ubezpieczycielem”) i


 Warunki Ubezpieczenia Hestia PLUS 2 2017 06 01 (ROX)


 Regulamin Rozliczeń Hestia PLUS 2 2017 06 01 (ROX)

 Nota informacyjna: PDF

Powyższa nota zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach osób, których dane są przetwarzane.

Oświadczenie:

Przelew tradycyjny
Otrzymasz indywidualny numer rachunku do wpłat miesięcznych
15,99 zł
Płatność elektroniczna - (płatność BlueMedia)
jednorazowa opłata za cały okres
191.88 zł

Wybrana oferta

Super Promo 2

Miesięczna składka

15,99 zł

Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju
40 000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
2 000 zł
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
1 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
50 000 zł
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju
Tak
Świadczenia assistance
Opcja Standard
Zamów
rozmowę