Zgłoszenie szkody

Ubezpieczyciel STU Ergo Hestia S.A.

Ergo Hesita

W przypadku wystąpienia szkody prosimy o kontakt z ERGO Hestia.


Telefonicznie

Wybierz numer: 58 558 74 00

Poinformuj konsultanta, że korzystasz z ubezpieczenia grupowego multibezpiecznie. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej konsultant zapyta Cię o niezbędne do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli wszelkich wyjaśnień.

Godziny pracy infolinii: w dni robocze od 8:00 do 20:00 (zgłoszenia assistance przyjmowane są całodobowo, we wszystkie dni tygodnia)

Opłata:
Z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne.
Z telefonu komórkowego opłata według cennika operatora.

Telefoniczne zgłoszenie szkody umożliwia skorzystanie z uproszczonej likwidacji szkód (w przypadku szkód majątkowych o szacunkowej wartości nawet do 5 000 zł).


Za pośrednictem e-maila

Wiadomość wyślij na adres: szkody@ergohestia.pl

W temacie wiadomości wpisz „Zgłoszenie szkody”.

W treści wiadomości umieść informacje:

 • ubezpieczenie grupowe dla multibezpiecznie
 • imię, nazwisko, PESEL i adres zgłaszającego
 • datę zdarzenia
 • adres lokalizacji, której dotyczy szkoda
 • opis okoliczności w jakich doszło do zdarzenia
 • numer telefonu zgłaszającego oraz ewentualne godziny, w których jest dostępny

Jeżeli do likwidacji szkody będą potrzebne dodatkowe dane, konsultant skontaktuje się z Tobą poprzez e-mail lub telefonicznie.


Korespondencyjnie

Pismo wyślij na adres:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1 81-831 Sopot

faks: +48 (58) 555 60 61W treści listu lub faksu umieść informacje:

 • ubezpieczenie grupowe dla multibezpiecznie
 • imię, nazwisko, PESEL i adres zgłaszającego
 • datę zdarzenia
 • adres lokalizacji, której dotyczy szkoda
 • opis okoliczności w jakich doszło do zdarzenia
 • numer telefonu zgłaszającego oraz ewentualne godziny, w których jest dostępny

Jeżeli do likwidacji szkody będą potrzebne dodatkowe dane, konsultant skontaktuje się z Tobą poprzez e-mail lub telefonicznie.


Terminy zgłoszenia szkody

Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o wypadku.


Uproszczona likwidacjia szkód

W wielu przypadkach, przy szacunkowej wartości szkody nawet do 5 000 zł, istnieje możliwość uproszczonej likwidacji szkody bez konieczności oględzin i spotkania z likwidatorem. Wystarczy zgłoszenie telefoniczne, a po zakwalifikowaniu sprawy do likwidacji uproszczonej można od razu przystąpić do naprawy mienia. Opiekun szkody honoruje dokumenty w wersji elektronicznej. Nie ma konieczności przedstawiania dokumentów papierowych.

Adres korespondencyjny:

Roxwell Investments Sp. z o.o.,
ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia

Mapa serwisu:
Zamów
rozmowę